Geriatri Uzmanlık Yeterlik Belgesi

3 Şubat-30 Mart 2020
Belgelerin kargo yoluyla ulaştırılması

1-10 Nisan 2020
Belgelerin incelenmesi

11 Nisan 2020
3. Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi'nde yeterlik belgelerinin takdimi


Başvuru için gereken belgeler:
-Başvuru dilekçesinin ıslak imzalı hali
-Geriatri Uzmanlık belgesinin "aslı gibidir" şeklinde tasdik edilmiş hali
-Eğiticilik belgesinin (Profesörlük, Doçentlik, Dr. Öğretim Üyeliği ya da Görevliliği) "aslı gibidir" şeklinde tasdik edilmiş hali

Belgelerin en geç 30 Mart 2020'de "Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No: 89 06230 Altındağ, Ankara" adresinde olacak şekilde kargo yoluyla Doç. Dr. Mustafa Kemal Kılıç adına gönderilmesi gerekmektedir.