Deniz Suna Erdinçler
(Başkan)

Teslime Atlı
(İkinci Başkan)

Meltem Halil
(Genel Sekreter)

M. Cemal Kızılarslanoğlu
(Sayman)

M. Akif Karan
(Üye)

Mustafa Cankurtaran
(Üye)

Fulden Saraç
(Üye)

G. Bahat Öztürk
(Üye)

Z. Abidin Öztürk
(Üye)