Başkan
Mehmet Akif Karan (karanma@istanbul.edu.tr)

Başkan Yardımcıları
MustafaCankurtaran (mustafacankurtaran@gmail.com)
Deniz Suna Erdinçler (denizsuna.erdincler@gmail.com)
Yalçın Kepekçi (kepekci@gantep.edu.tr)

Bilimsel Sekretaryası
Fatih Tufan (fatihtufan@gmail.com)

Akreditasyon Grubu Üye Listesi

 1. Zeynep Aydin (zdilekaydin@gmail.com)
 2. Asli Çurgunlu (acurgunlu@gmail.com)
 3. Zekeriya Ulger (zekeriyaulger@yahoo.com)
 4. Meltem Halil (meltemhalil@yahoo.com)
 5. Murat Varlı (mvarli2003@yahoo.com)
 6. Bulent Saka (drsakab@yahoo.com)
 7. Z eynel Ozturk (zaodr@yahoo.com.tr)
 8. Sibel Yanmaz (sibelyanmaz@gmail.com)
 9. Fehmi Akçicek
 10. Berrin Karadağ (bekaradag@yahoo.com)
 11. Erkan ÇOBAN
 12. Selim Nalbant(selim.nalbant@maltepe.edu.tr)