2. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

2. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu Ankara'da başarıyla gerçekleştirildi.