4. Uluslararası ve 15. Akademik Geriatri Kongresi Sözlü Bildiri Ödülleri açıklanmıştır

  1. Uluslararası ve 15. Akademik Geriatri Kongresi

Sözlü Bildiri Ödülleri

 

Birincilik ödülü

YENİ OLASI BİR BELİRTEÇ: ULTRASON İLE ÖLÇÜLEN PENNASYON AÇISI KIRILGANLIĞI ÖNGÖREBİLİR Mİ?

Büşra YÜRÜMEZ KORKMAZ1, Mürsel KARADAVUT1, Volkan ATMIŞ1, Yavuz METİN2, Sinan ARI1, Funda ÖZALP ATEŞ3, Emine GEMCİ1, Seher YİĞİT1, Melih Gaffar GÖZÜKARA4, Ceren KAPLANKIRAN1, Çağlar COŞARDERELİOĞLU1, Ahmet YALÇIN1, Sevgi ARAS1, Murat VARLI1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

4Ankara Sincan Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye
 

 

İkincilik Ödülü

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA DİSFAJİ DEĞERLENDİRMESİ VE KIRILGANLIK, MALNUTRİSYON, SARKOPENİ VE HAYAT KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

Serdar ÖZKÖK1, Zeynep TÜFEKÇİOĞLU2, Serkan BENGİSU3, Başar BİLGİÇ4, Haşmet HANAĞASI4, Gülistan BAHAT1

1Geriatri Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

3Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

4Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 

 

Üçüncülük Ödülü

POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATIONS ACCORDING TO TIME CRITERIA AND RISK OF INHOSPITAL MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID-19

Nurdan ŞENTÜRK DURMUŞ1, Aslı TUFAN1, Büşra CAN1, Çiğdem BULUT ALKAÇ1, Derya KOCAKAYA2, Şehnaz OLGUN2, Birkan İLHAN3, Gülistan BAHAT4

  1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  3. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  4. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Üçüncülük Ödülü

DENGE PLATFORMU İLE ÖLÇÜLMÜŞ DENGE PARAMETRELERİ İLE DÜŞME ÖYKÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merve GÜNER OYTUN1, Semra TOPUZ2, Serdar CEYLAN1, Arzu OKYAR BAŞ1, Süheyla ÇÖTELİ1, Zeynep KAHYAOĞLU1, İlker BOĞA1, Cafer BALCI1, Burcu Balam DOĞU1, Mustafa CANKURTARAN1, Meltem HALİL1

1.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


 

Jüri Özel Ödülü

İLERİ YAŞIN İLERİ BAKIM PLANLARI VE TIBBİ ÖN DİREKTİFLERE DAİR DÜŞÜNCELERİ VE TUTUMLARI

Nurgül KOCAKOÇ1, Hatice ŞİMŞEK2, S. Fehmi AKÇİÇEK3, Sevnaz ŞAHİN3

1.Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, İZMİR, Türkiye

2.Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, İzmir, Türkiye

3.Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye, İZMİR, Türkiye

 

Jüri Özel Ödülü

YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE UYGULANAN BİREY MERKEZLİ DEMANS BAKIM PROGRAMININ ÇALIŞANLARIN BAKIM YAKLAŞIMLARI VE BİREYLERİN PSİKOLOJİK İYİLİK HALİ ÜZERİNE ETKİSİ

Seda GÜNEY1, Ayişe KARADAĞ1

1.Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Istanbul, Türkiye