Geriatri Uzmanlık Yeterlik Belgesi

Başvuru için gereken belgeler:
-Başvuru dilekçesinin ıslak imzalı hali
-Geriatri Uzmanlık belgesinin "aslı gibidir" şeklinde tasdik edilmiş hali
-Eğiticilik belgesinin (Profesörlük, Doçentlik, Dr. Öğretim Üyeliği ya da Görevliliği) "aslı gibidir" şeklinde tasdik edilmiş hali

Belgelerin en geç 1 Temmuz 2022'de "Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No: 89 06230 Altındağ, Ankara" adresinde olacak şekilde kargo yoluyla Doç. Dr. Mustafa Kemal Kılıç adına gönderilmesi gerekmektedir.