I. Türkiye Huzurevleri ve Bakımevleri Doktorları Geriatrik Nöropsikiyatri Eğitim Kursu

I. Türkiye Huzurevleri ve Bakımevleri Doktorları Geriatrik Nöropsikiyatri Eğitim Kursu, 2-4 Kasım 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da başarıyla tamamlanmıştır.