Akademik Geriatri 2012 Kongresi - Kurslar

Akademik Geriatri 2012 Kongresi'nde 'Tip2 DM Tedavisi 2012 Kursu', 'Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu', 'Geriatrik Kardiyoloji-Güncel Tedaviler Kursu', 'Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu', ve 'Geriatri Hemşireliği Kursu' kursları gerçekleştirilecektir