8. Akademik Geriatri Kongresi 2015

Sayın Meslektaşlarım,

Bir ülkenin toplam nüfusu içinde yaşlıların oranı %7’yi aşıyorsa o ülke nüfusu için artık “genç nüfus” tanımı kullanımdan çıkıyor. Bizim nüfusumuz içinde de 65+ yaşındakilerin oranı %7’yi aştı; nüfus yapımız artık “genç” değil. Yaşlı ile ilgilenen tüm disiplinlere düşen görev kronolojik olarak genç olmasa da insanlarımızı fonksiyonel ve biyolojik olarak genç tutmak için çalışmak. Diğer yandan da yaşlılarımıza her türlü hizmeti en iyi ve layık oldukları düzeyde sunmak.

Türkiye geriatri camiası bu konuda çok heyecanlı ve duyarlı. Bilimsel çalışmalar her kurumda şevkle sürüyor, ulusal ve uluslar arası literatürde giderek daha fazla sayıda yer alıyoruz. Birçok tıp fakültemizde yaşlı sağlığı ile ilgili konular müfredata dahil edildi. Yan dal uzmanlık eğitimi müfredatı belirlendi, dinamik ve çalışkan bir yan dal uzmanlık öğrencisi grubumuz mevcut.

Tıp eğitiminin mezuniyet sonrasında da devam etmesi gerçeği ise ana düsturumuz. Özellikle belirli kıdemin üzerindeki meslektaşlarımızın mezuniyet öncesinde yeterli süre ve kapsamda geriatri eğitimi almamış olması bir gerçek. Bu konuda en iyi fırsatın bilimsel kongreler olduğunun bilincindeyiz. Akademik Geriatri Kongrelerinin 8.incisinde 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde birlikte olmayı planlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her basamaktaki sağlık hizmetinde ve her uzmanlık dalında giderek daha fazla yaşlı hasta gören hekimler olarak, geriatrinin en sık rastlanan sorunları ön planda olmak üzere, birçok konuda tecrübelerimizi paylaşacağız. Bu tip kongrelerden evimize dönerken geçirdiğimiz sürenin günlük rutinimizi etkileyeceğini unutmayalım. Diyabet, hipertansiyon, demans, kırılganlık, malnütrisyon, böbrek sorunları, kabızlık, ateroskleroz, tiroid hastalıkları, sarkopeni, düşmeler, polifarmasi, depresyon, osteoporoz, osteoartrit, vertigo, ağrı, enfeksiyonlar, vb sık karşılaştığımız birçok konuda bilgilerimizi tazeleme ve güncelleme şansı bulacağız. Ayrıca son bir yıl içindeki bilimsel çalışmalarımızı değerlendirmek için de güzel bir fırsat olacak.

Birlikte olmak ümidiyle saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler
Prof. Dr. Teslime Atlı
Doç. Dr. Murat Varlı
Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
Doç. Dr. Meltem Halil
Doç. Dr. Zeynep Dilek Aydın
Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk
Uzm. Dr. Mehmet Emin Kuyumcu

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Tanju Beğer
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
Prof. Dr. Yalçın Kepekçi
Prof. Dr. Hüseyin Doruk
Prof. Dr. Selim Nalbant
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
Prof. Dr. Ender Terzioğlu
Prof. Dr. Erkan Çoban
Doç. Dr. Zekeriya Ülger
Doç. Dr. Ergün Bozoğlu
Doç. Dr. Alper Döventaş
Doç. Dr. Bülent Saka
Doç. Dr. İlker Taşçı
Doç. Dr. Berrin Karadağ
Doç. Dr. Burcu Balam Yavuz
Doç. Dr. Sevgi Aras
Doç. Dr. Yusuf Yeşil
Doç. Dr. Fulden Saraç
Doç. Dr. İlkin Naharcı
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin
Uzm. Dr. Senem Aslan
Uzm. Dr. Aslı Tufan
Y. Doç. Dr. Sibel Akın
Y. Doç. Dr. Fatih Tufan
Y. Doç. Dr. Kamlie Sılay
Dr. Tolunay Demirdamar

KONGRE TARİHİ VE YERİ

8. Akademik Geriatri Kongresi 16 - 19 Nisan 2015 tarihlerinde Xanadu Otel Antalya'da gerçekleştirilecektir.

TOPLANTI DİLİ

Toplantı dili Türkçe’dir

KAYIT VE DANIŞMA MASASI

Kayıt ve danışma masaları 16 - 19 Nisan 2015 tarihleri arasında, 08:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.

YAKA KARTI

Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

KREDİLENDİRME

Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu (STE) tarafından kredilendirilecektir.

SERGİ ALANI

Toplantı boyunca katılımcı firmalar ürünlerini toplantı merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

DAVET MEKTUBU

Kongre kaydını tamamlamış olan katılımcılara, kurumlara verilmek üzere talep edilecekleri kongre davet yazıları Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

KATILIM SERTİFİKASI

Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası 19 Nisan 2015 tarihinde verilecektir.

TRANSFER

Transfer ücreti çift yön 75 € + KDV dir. Transfer taleplerinin transfer tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak kongre organizasyon sekretaryasına iletilmiş olması gerekmektedir.

İPTAL ŞARTLARI

Tüm rezervasyon iptallerinin Serenas Turizm’e yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 • 16 Ocak 2015 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ve konaklama ücretlerinin tamamı iade edilecektir.
 • 16 Ocak – 16 Şubat 2015 tarihi arasında bildirildiği takdirde kayıt ve konaklama ücretlerinin % 50’si iade edilecektir.
 • 16 Şubat 2015 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılmayacaktır.

KAYIT:

16 Ocak 2015 ÖNCESİ 16 Ocak 2015 SONRASI
Uzman Asistan Uzman Asistan
150 € 100 € 200 € 150 €

 

KONAKLAMA:

16 Ocak 2015 ÖNCESİ 16 Ocak 2015 SONRASI
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişi Başı
500 € 375 € 550 € 400 €

 

 • Konaklama fiyatları 3 gecelik fiyat olup, 16 Nisan giriş, 19 Nisan çıkışı kapsamaktadır.
 • Otel herşey dahil sistemde çalışmaktadır.
 • Transfer ücreti çift yön 75 € + KDV dir. Transfer taleplerinin transfer tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak kongre organizasyon sekretaryasına iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Tüm fiyatlara KDV eklenecektir.
 • Konaklamasını SERENAS Turizm aracılığıyla satın almayan tüm katılımcıların tesis kullanım bedeli olarak günlük 60 € + KDV ödemeleri gerekmektedir
 • Serenas Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

Kayıt - Konaklama İptal Şartları:

Tüm rezervasyon iptallerinin Serenas Turizm’e yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 • 16 Ocak 2015 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ve konaklama ücretlerinin tamamı iade edilecektir.
 • 16 Ocak – 16 Şubat 2015 tarihi arasında bildirildiği takdirde kayıt ve konaklama ücretlerinin % 50’si iade edilecektir.
 • 16 Şubat 2015 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılmayacaktır.

Ücretlerin yatırılacağı hesap numarası;  SERENAS ULUSLAR ARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.

BANKA ADI HSBC BANK A.Ş.
BANKA SWİFT KODU HSBCTRIX
BANKA EFT KODU 123
ŞUBE ADI ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU 106
ŞUBE ADRESİ NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL 106-1026698-282-00
TL IBAN TR150012300106102669828200
EURO 106-1026698-773-99
EURO IBAN TR570012300106102669877399

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Tüm bildiriler sadece online olarak kongre web sitesi üzerinden kabul edilecektir.
 • Bildiriler, değerlendirilmek için sözel ve poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 20 Mart 2015’tür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.
 • Gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemez.
 • Komitenin belirleyeceği 30 bildiri sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Düzenleme kurulu ve bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ayrıca 3 adet komite özel ödülü, 3 adet geriatri bilimine ve yaşlılığa hizmet ödülü, ve plaket verilecektir.

POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜL DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Prof. Dr. Tanju Beğer

Prof. Dr. Teslime Atlı

Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler

Prof. Dr. Selim Nalbant

Prof. Dr. Hüseyin Doruk

Prof. Dr. Aslı Çurgunlu

Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Doç. Dr. Murat Varlı

Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında belirtilmelidir.
 • Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Bildiriler yazarların ad, soyad, akademik ünvan ve kurumlarını içermelidir.
 • Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 • İki adet resim ve üç adet tablo eklenebilir.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin / eğitim hastanesinin / hastanenin adı yer almamalıdır.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılımlıdır.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

ÖDÜLLER

Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından dereceye giren bildiriler;

* 1. Bildiri: 1.000 TL

* 2. Bildiri: 750 TL

* 3. Bildiri: 500 TL tutarında, ödüllendirilecektir.

* Hizmet özel ödülü