Olağanüstü Genel Kurul

26 Nisan 2019 tarihli Akademik Geriatri Derneği olağanüstü genel kurulunda alınan karar gereği Geriatri Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu kurulma çalışmalarına başlanmıştır. 21 Eylül 2019 tarihinde Ankara' da Yeterlik Genel Kurulu'nun toplanmasına karar verilmiştir. Geriatri Bilim Dalı öğretim üyeleri ( Prof. Dr, Doç. Dr, Doktor Öğretim Üyesi) Geriatri Yeterlik Kurulu üyeleridir.

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı