Akademik Geriatri 2010


Birinci Basamak Temel Geriatri Kursu

 

08:45

Açılış:

Dr. Erhan Kabasakal
Dr. Kazım Tırpan
Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran

09:00 -10:30

Panel: Yaşlı hastanın değerlendirilmesi

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Şerife Gül Öz,
Dr. Hasan Eraydın(Trabzon AHED Başkanı )

Birinci basamakta yaşlı hasta değerlendirmesi pratik örneği

Uzm. Dr. Mahcube Çubukçu
Vaka örnekleriyle yaşlıda hikaye alma ve fizik muayenenin önemi Uzman Dr. Sevgi Aras
Videolarla yaşlıda nörolojik muayene örnekleri

Doç. Dr. Kayıhan Uluç

Bir geriatri merkezi geriatrik değerlendirme örneği
Uzman Dr. Murat Varlı

10:30 -11:00

KAHVE MOLASI

11:00 -12:30

Panel: Birinci basamakta kronik hasta takibi ve tedavisi

Oturum Başkanları :
Doç. Dr. Gülay Sain Güven
Dr. Tayfun Çiğdem (Manisa AHED Başkanı )

Doç. Dr. Yusuf Tamam

Vakalarla yaşlı hipertansiyon hastası; tedavi ve takip

Doç. Dr. Erkan Çoban
Vakalarla diyabetik yaşlı izlemi ve tedavisi Doç. Dr. Ramazan Sarı
Vakalarla Birinci basamakta koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği takibi ve tedavisi Yrd. Doç. Dr. Barış Kaya

Acilde yaşlı hastaya yaklaşım ve pratik öneriler Uzm. Dr. Tolga Taymaz

12:30 -13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 -15:00

Panel: Birinci basamakta yaşlıda nöropsikolojik sorunlara yaklaşım

Oturum Başkanları :
Doç. Dr. Ömer Böke
Dr. Abdulkerim Köroğlu (Sinop AHED Başkanı)

Dr. Murat Özkan Bilecik AHED Temsilcisi

Alzheimer hastalığı birinci basamakta nasıl tanırız, ayıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Yaprak Seçil
Demans tedavisinde kullanılan ilaçlar; birinci basamağa pratik noktalar ve öneriler Prof. Dr . Neşe Tuncer Elmacı
Vakalarla yaşlıda depresyon; tanı, tedavi ve takip pratik öneriler Uzm. Dr. Semra Ulusoy

15:00 -15:30

KAHVE MOLASI

15:30 -17:00

Panel: 4 sorun 4 bakış açısı

Oturum Başkanları :
Doç. Dr. Başak Oyan Uluç
Dr. Arif Oğuz Öziltürk (Bolu AHED başkanı)

Yaşlıda görme sorunları birinci basamakta ne yapmalı, nasıl izleyelim?

Yrd. Doç. Dr. Sinan Emre

Yaşlıda laboratuar testlerinin yorumlanması

Uzm.Dr. Alper Döventaş
Yaşlıda ağrı tedavisinde ilaç seçimi 2010

Doç. Dr. Nuran Türkçapar
İnme (Stroke) hastası nasıl takip ve tedavi edelim?

Yrd. Doç. Dr Arda Yılmaz

 

Tip 2 Diyabet Tedavisinde İnsulin, Vakalarla Pratik Uygulamalar Kursu

08:45

Açılış: Prof. Dr. Miyase Bayraktar

09:00 -10:30

Panel: Yaşlı diyabetikte beslenme ve oral antidiyabetikler

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Teslime Atlı

Yaşlıda beslenme ve diyabet Dyt. Meral Mercanlıgil
Yaşlı diyabetikte oral antidiyabetik tedavi, pratik öneriler; ne zaman insülin Doç. Dr. Fulden Saraç

10:30 -11:00

KAHVE MOLASI

11:00 -12:30

Panel: İnsülin

Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler

İnsülinler, genel özellikleri, pratik öneriler, etkinlik, güvenirlilik ve bilgilendirme Prof. Dr. Alper Gürlek
Yaşlıda insulin kullanımı temel ilkeler; ne zaman, kime verelim, nasıl izleyelim, pratik yaklaşımlar ?
Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva

12:30 -13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 -15:00

Panel: Vakalarla insulin tedavisi, birlikte tartışalım

Prof. Dr. Miyase Bayraktar
Doç. Dr. Bülent Okan Yıldız

 

Geriatri Hemşireliği Kursu

08:30 - 09:00

Açılış: Prof. Dr. Nuran Akdemirrof. Dr. Nuran Akdemir

  Geriatri hemşireliğinin dünü ve bugünü

09:00 - 09:45

Panel: Ülkemizdeki yaşlılık sorunları

Prof. Dr. Nalan Akbayrak

09:45 - 10:30

Panel: Geriatrik hastanın değerlendirilmesi

  Prof. Dr. Nuran Akdemir

10:30 - 10:45

KAHVE MOLASI

10:45 - 11:30

Panel: Yaşlılıkta bakıma yansıyan fizyolojik değişiklikler

Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu

11:30 - 12:15

Panel: Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve hemşirenin rolü

  Öğr. Gör. Dr. Leyla Özdemir

12:15 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30

Vaka Yönetimi
Geriatrik sendromlarda hemşirelik yaklaşımı

Prof. Dr. Rukiye Pınar
ArŞ. Gör. İmatullah Akyar

14:30 - 15:00
KAHVE MOLASI
15:00 - 15:45
Panel: Yaşlı bireyin evde bakımı
 

Yrd. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu

15:45 - 16:00
Kapanış

 

 

Tüm Yönleriyle Yaşlılıkta Beslenme Destek Tedavisi Kursu

 

Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Tanju Besler
Kurs Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Meltem Halil
09:00 -10:30
Açılış
10:30 -11:00
Panel: Yaşlıda beslenme destek tedavileri -1

 

Yaşlı hastada beslenme destek tedavisinde temel prensipler
Prof. Dr. Tanju Besler
Yaşlı hastada enteral beslenme ürünlerinin rasyonel kullanımı
Doç. Dr. Meltem Halil
Yaşlı hastada tüple beslenmede temel ilkeler, PEG kime, ne zaman, nasıl?
Dr. Tarkan Karakan
10:30 -11:00
KAHVE MOLASI

11:00 -12:30

Panel: Yaşlıda beslenme destek tedavileri -2

Poliklinik hastası yaşlıda olgularla beslenme destek tedavisi

Dr. Sumru Savaş
Huzurevi ve bakımevi hastalarında olgularla beslenme destek tedavisinde pratik noktalar Doç. Dr. Meltem Halil
Hospitalize yaşlıda beslenme destek tedavisi; olgularla pratik öneriler
Doç. Dr. Bülent Saka
Yoğun Bakımda Beslenme Destek Tedavisi; olgularla pratik öneriler
Doç. Dr. Seda Banu Akıncı

12:30 -13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 -15:00

Panel: Özel hasta gruplarında beslenme destek tedavisi
  Diyabetik yaşlıda olgularla beslenme destek tedavisi Dr. Yusuf Yeşil
Nörolojik hastalıklarda olgularla beslenme destek tedavisi
Uzm. Dr. Zekeriya Ülger

2009 Parenteral Beslenme Rehberi-Geriatrik Hastada Parenteral Beslenme Dyt. Nuran Öztürk